Autotransplantace

Kvůli destrukci zubu kazem bylo nutné u 16tileté zdravé dívky extrahovat levou dolní sedmičku. Na její místo byla transplantována sousední zdravou osmičku.
Ošetření probíhalo z důvodu fóbie dívky v sedaci Midazolamem.

Foto 1: extrahovaný zub a 3D model zubu vytisklý dle CT dívky

Foto 2: zkouška modelu zubu v místě extrahované 7ky

Foto 3: zkouška modelu zubu v místě extrahované 7ky po extrakci 8ky

Foto 4: transplantovaná 8čka zajištěna stehem a kovovou dlahou v místě extrahované 7ky

Foto 5: zhojený stav 14 dní po výkonu